SL:s kostnader för skadegörelse minskar

Foto: Christer Wiik

SL:s kostnader för klotter och skadegörelse minskade kraftigt under 2011. Det visar en ny sammanställning som SL gjort i samarbete med trafikentreprenörerna.

Under 2011 kostade klotter och vandalisering drygt 89 miljoner kronor. Det är en minskning med cirka 25 miljoner kronor från 2010. Sedan 2009 har kostnaderna för klotter och skadegörelse minskat med över 40 procent.

– Det är en väldigt glädjande utveckling.  Den tid och kraft vi lägger på arbete mot klotter och skadegörelse har gett ett tydligt resultat, säger SL:s vd Anders Lindström.

SL samarbetar tätt med polisen, trafikentreprenörerna och kommunerna för att förebygga skadegörelse. Den klotterpolicy som SL och Stockholms stad följer säger bland annat att klottret ska saneras inom 24 timmar.

– Målsättningen är naturligtvis att ytterligare minska kostnaderna för att istället kunna använda de pengarna på en utbyggd trafik. Och siffrorna visar att vi är på rätt väg, säger Anders Lindström.