Joint venture grundat för Algeriets spårvägar

Ett joint venture har bildats för drift och underhål av Algeriets spårvägar. De två ägarna är RATP, som driver kollektivtrafik i Paris (hälftenägare av jointventuret), Entreprise du Métro d'Alger och Etablissement Public de Transport Urbain et Suburbain d Alger.Företaget kommer att få ansvar för driften och underhållet av spårvagnslinjerna i Oran och Constantine, två linjer som just nu byggs och som kommeratt öppna för trafik 2013. Företaget får även driftansvar för Algers spårväg, men där sköts underhållet av en annan part.