Jernhusen investerar i Årsta kombiterminal

Bild: Jernhusen
Bild: Jernhusen

Nu satsar Jernhusen över 400 miljoner på att bygga ut Årsta Kombiterminal med ett nytt lager- och logistikcenter på 15 000 kvadratmeter. Genom att bygga i direkt anslutning till kombiterminalen skapas en modern anläggning för citydistribution.

Det geografiska läget med närheten till E4, Södra länken, Huddingevägen och Liljeholmsbron möjliggör kombinationen av citydistribution med kombination av järnväg och lastbil. I augusti/september 2012 beräknas bygget starta för att vara klar vid årsskiftet 2013/2014.

Transporter med kombitrafik har under de senaste 10 åren fördubblats vilket till stor del beror på att kombiterminalerna har blivit mer tillgängliga och att det är mycket lättare att frakta varor snabbt till rätt plats och till rätt pris. Med de trafikinfarkter som storstäderna drabbas av och de miljöproblem dessa orsakar är behovet av moderna logistikcentraler stort.

– Investeringen i Årsta ligger helt i linje med den satsning som Jernhusen gör för att göra järnvägen mer attraktivt som transportmedel. Vårt mål är att bygga fler liknande terminaler, främst i Malmö och i Göteborg, då ett nätverk av terminaler tillsammans effektiviserar transporterna i hela landet, säger Anders Holmberg, chef Affärsutveckling Lager och logistikfastigheter på Jernhusen.

Halva anläggningen blir ett kyl- och frysanläggning. Det lokala åkeriet Kyl- & Frysexpressen blir första hyresgäst som kommer hantera hela kyldelen i logistikanläggningen.

Nu pågår arbete med att hitta en transportör som ska hantera distribution i den varma byggnaden. 

Byggnaderna kommer bli miljöklassade enlig miljöbyggnad silver.