Storsatsningen på väg- och järnvägsforskning inleds

Foto: Morguefile

I höstas berättade VTI, KTH och Trafikverket att man under en femårsperiod satsar 200 miljoner kronor på forskning och utveckling inom väg och järnväg. Satsningen sker i ett gemensamt branschprogram, Bana väg för framtiden (BVFF), med fokus på drift, underhåll och byggnation. Nu har ett trettiotal projekt fått klartecken att inleda satsningen.

Här återfinns projekt om till exempel nya regler för effektivare vinterväghållning, om underhåll och reparation av betongvägar och om instrumentering av vägkonstruktion i kallt klimat med tunga malmtransporter.

Branschprogrammet bygger på en bred samverkan med universitet, högskolor, forskningsinstitut, entreprenörer, leverantörer och konsulter. VTI eller KTH står dock som huvudutförare för alla utom ett av de inledande projekten. Luleå tekniska universitet håller i ett av dem. Bland medutförarna återfinns företag som NCC, Nynas, Ramböll, Vectura och WSP.

Nu satsar man aktivt på att ansluta fler medlemsorganisationer, det vill säga entreprenörer, leverantörer, konsulter, problemägare, utförare och finansiärer, som på olika sätt vill vara med och påverka och bidra till att uppnå målen med satsningen.

Nästa projektansökningsomgång blir till hösten då alla medlemsorganisationer i programmet är välkomna att söka finansiering för projektstart 2013.

BVFF:s vision är att Sverige i framtiden har en internationell tätposition inom området väg- och banhållning. Detta ska åstadkommas genom att integrera avancerad forskning och utbildning med ett innovations- och policyperspektiv.

Faller satsningen väl ut ska Sverige om ett antal år kunna stoltsera med en anläggningsbransch som är internationellt konkurrenskraftig och skapar tillväxt och sysselsättning. Man ser också framför sig att branschen ska generera tillgång till en europeisk, ledande forsknings- och innovationsmiljö med sådan unik kompetens och sådana resurser att den även attraherar utländska uppdragsgivare.