Upprustade Ådalsbanan klar för start

Den ombyggda Ådalsbanan ska starta igen för trafik. Först kommer nattågen till övre Norrland, som flyttas över från stambanan, trafikera Ådalsbanan. Ett tåg per dygn kommer att gå i vardera riktning.

I och med det kommer persontåg för första gången att köra längs hela Norrlandskusten upp till Umeå.

– Det här ger en påtaglig förbättring för resenärerna genom att det blir kortare restider samtidigt som det skapar nya möjligheter att ta tåget till och från Sundsvall och Härnösand där nattåget tidigare inte har gått, säger SJ Norrlandstågs chef Björn Nilsson.

Slutinstallationer av det nya trafikstyrningssystemet och provkörningar har pågått sedan vintern och fortsätter fram till den planerade egentliga trafikstarten i augusti. Flera moment och tester återstår. En del kompletterande arbeten ska även göras i några tunnlar på Ådalsbanan och Botniabanan.

– Den fullödiga trafikstarten i augusti ser också ut att hålla, även om det finns risk för inkörningsproblem den första tiden. Men det känns bra att kunna få igång trafik med nattåg på Ådalsbanan tidigare än så, säger Trafikverkets regionchef Ingemar Frej.

Redan går viss godstrafik på Ådalsbanan och längre norrut trafikeras sedan september 2010 Botniabanans norra halva mellan Umeå och Örnsköldsvik av SJs dotterbolag Botniatåg. När nattågstrafiken kommer igång på Ådalsbanan betyder det att tåg kommer att gå även på Botniabanans södra del. Det innebär premiär för persontågstrafik efter hela Norrlandskusten upp till Umeå. Ett nattåg per dygn kommer dock enligt nuvarande avtal fortfarande att köra den gamla vägen via Stambanan längre in i landet fram till nästa sommar.

Ådalsbanan bildar tillsammans med Botniabanan ett 32 mil långt stråk som ska göra det möjligt att köra snabba persontåg  och tunga godståg efter Norrlandskusten. Banan ansluter i söder till Ostkustbanan i Sundsvall och sträcker sig till Kramfors/Sollefteå flygplats i norr där den ansluter till Botniabanan. Ådalsbanan beräknas kosta 6,6 miljarder kronor i 2007 års penningvärde.