ABB får order i Australien

ABB har fått en order på att leverera sex transformatorstationer (11 kVAC / 750 VDC) till den första etappen av spårvägsprojektet Gold LinQ i Australien, delstaten Queenslands första spårväg. Spårvägen kommer att bestå av 16 stationer och trafikeras av 14 tåg med en längd på 45 meter vardera.

Banan, som planeras att öppna för trafik år 2014, förväntas att minska utsläppen av växthusgaser med 114 000 ton på 10 år. Orderns värde framgår inte.