Nordvestbanen i Danmark uppgraderas

De följande tre somrarna kommer tågtrafiken mellan Roskilde och Kalundborg att påverkas  av spårarbeten för en uppgradering av banan. När arbetet är klart i augusti 2014 kan de resande se fram emot snabbare tåg. Tåg kommer då att kunna köra i 160 kilometer i timmen på dubbelspår hela vägen till Köpenhamn.

Den 2 juni börjar Banedanmark bygga dubbelspår på den första delen av sträckningen från Lejre till Vipperød. Därför kommer inga tåg från det datumet och tre månader framåt att köra mellan Lejre och Holbaek. Och tåg mellan Holbæk och Kalundborg kommer att vara ”instängda” på den sträckan. Därför sätter DSB in MR-tåg under tiden eftersom det är en typ av tåg som är lättare underhålla på en sluten sektion med begränsade verkstadsresurser.

Under ombyggnaden byggs också stationerna i Lejre, Hvalsø, Tølløse och Vipperød om, alla korsningar försvinner, är ett antal broar byggs om och på vissa ställen byggs nya.