Trafikverket avslutar rivningen av järnvägen Eskilstuna-Åker

På tisdagen lyftes de sista rälsbitarna bort från den nedlagda järnvägen mellan Eskilstuna och Åkers styckebruk. Detta skedde nära Eskilstuna, där den gamla järnvägen möter Svealandsbanan.

Sedan 1994 har det inte gått några tåg på den 4 mil långa järnvägssträckan mellan Åkers Styckebruk och Eskilstuna. Spåren har legat kvar ända tills nu, men övervuxna av högt gräs och sly har de utgjort ett hinder för exploatering av marken. Så under vintern har en entreprenörfirma, på uppdrag av Trafikverket, lyft bort och tagit hand om kontaktledningsstolpar, räls, slipers och fästanordningar. Så mycket som möjligt av materialet återanvänds.