Iran och Tadzjikistan planerar järnväg

Iran och Tadzjikistan planerar att bygga en 394 kilometer lång järnväg som skulle länka samman Afghanistan, Kina och Kirgizistan.  Rutten beräknas stärka handelsbanden, öka exporten och minska transitkostnaderna genom att underlätta transport av gods och passagerare genom de länderna järnvägen passerar.

Det iranska bolaget Metra kommer att genomföra en förstudie för att bygga en sträcka genom Tadzjikistan som ansluter till Kashgar i Kina och Herat i Afghanistan.

Till nyhetsbyrån Fars säger Irans väg- och stadsplaneringsminister Ali Nikzad att han välkomnar den tadzjikiska regeringens förslag att ansluta det iranska järnvägsnätet till Kina, via Tadzjikistan och Afghanistan.

– Det kommer att öka handelsutbytet och exportvolymerna, minska transitkostnader mellan dessa länder och underlätta transporten av gods och passagerare i regionen, säger Nikzad.