Iran starar egen produktion av lok

Iran planerar att lansera sin egen produktion av lok och stoppa sin import från utlandet under de närmaste åren, enligt Ali Nikzad, Irans minister för vägar och stadsutveckling.

Enligt planerna kommer majoriteten av loken att produceras av det lokala industrikonglomeratet MAPNA. Detta gör det möjligt att minska och även att stoppa importen av lok från utlandet, framför allt från Tyskland, där de flesta av Irans lok byggs av Siemens.

Enligt Ali Nikzad utgör de lokomotiv som redan nu produceras i landet 55 procent av den inhemska flottan. Han menar också att under de närmaste åren kommer Iran att ha all teknik för produktion av lokomotiv, inte bara för att möta de lokala behoven, utan även för export.

För närvarande lägger den iranska regeringen stor vikt vid utvecklingen av den nationella järnvägsinfrastrukturen, vilket återspeglas av det faktum att det i år har Iran byggt nya järnvägar med en sammanlagd längd av cirka 1 000 kilometer. Hittills har längden på järnvägar som byggts under ett år inte överstigit 570 kilometer.