Goodtech bygger till Trafikverket

Foto: Goodtech

Goodtech har vunnit uppdraget att ansvara för BEST-entreprenaden (bana, elektrifiering, signal & tele) i Trafikverkets fortsatta utbyggnad av Ostkustbanan. Ordervärdet, inklusive option, uppgår till närmare 100 miljoner kronor.

Uppdraget omfattar byggnation av två nya driftplatser, Stegsskogen och Gårdsjön, med tillhörande teknikhus och stationär reservkraftanläggning längs sträckan Gävle – Sundsvall. I uppdraget finns även en option som gäller en ny driftplats i Källene.

Projektet startar omgående och ska i sin helhet vara färdigställd i november 2013.