Nedräkningen för saudisk järnväg har börjat

En ny järnvägsbana i Saudiarabien komma att öppna från och med juli i år, för både gods- och persontrafik. Persontrafik förväntas dock inte komma igång förrän från och med juli 2014.

Testtåg har kört banan sedan 2011.

Thales installeras för närvarande tågkontrollsystemet ETCS nivå 2, för att kontrollera driften och garantera kontinuerlig kontroll över långa avstånd och avlägsna områden. Thales programdirektör Torsten Thake berättade på ERTMS världskongress i Stockholm att de första testerna av kontrollsystemet med tåg har genomförts med framgång. I projektet ingår 100 GSM-R master, 3 radioblockcentraler och 1600 Eurobaliser utplacerade längs spåret. 

Trots att banan är anpassad för hastigheter upptill 250 kilometer i timmen kommer godstågen köras i 110 kilometer i timmen och persontåg kommer åtminstone inledningsvis köra i högst 200 kilometer i timmen.