Jernhusens vinst minskar

Foto: Jernhusen

Jernhusens fastighetsintäkter uppgick under det första kvartalet till 294 miljoner kronor, en ökning med sex procent främst på grund av högre intäkter från kringtjänster. Rörelseresultatet uppgick till 104 miljoner kronor, en minskning om 5 miljoner kronor till följd av ökade satsningar på nya affärer. Nettouthyrningen uppgick till 13 (-1) miljoner kronor.

– Investeringstakten är fortsatt hög. Moderniseringen av Stockholm Centralstation har gått in i ett intensivt skede. I Tillberga Depå utanför Västerås är den nya hjulsvarven igång och i Depå Raus pågår uppförandet av hall två. För att kunna fortsätta investera tecknade Jernhusen i början av april ett nytt kreditavtal med Handelsbanken om 500 miljoner kronor till årsskiftet 2012/2013. Försäljning av Kungsbrohuset i centrala Stockholm pågår, vilket är en del i Jernhusens strategi att utveckla mark och fastigheter som sedan avyttras vid lämplig tidpunkt. Detta möjliggör fortsatt utveckling av stationsområdena i Stockholm, Malmö och Göteborg, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.