”Tysta” spår installeras i Storbritannien

Blackfriarstationen i London. Foto: Sunil060902

Räls med bullerdämpande egenskaper har installerats i Storbritannien för första gången på Blackfriars järnvägsstation i London. Den specialanpassade rälsen har utvecklats av ståljätten Tata Steel och kallas Silent track. Den kommer att minska bullret från tågtrafiken på en av Londons mest trafikerade stationer med 50 procent, enligt Tata Steel.

Sammanlagt kommer 1,3 kilometer Silent Track-spår att installeras i London. Projektet med tyst järnväg är ett led i Thameslink-projektet, som kommer att leda till mer frekvent tågtrafik av nya och längre tåg genom London. Trots att tågtrafiken kommer att öka väntas den samlade bullernivån ligga kvar på samma nivå som tidigare tack vare de bullerdämpande åtgärderna i spåret.

Silent Track bygger på att bullerdämpande absorberande utrustning fästs på sidorna av järnvägsspåret som tar upp vibrationer i spåret när tåg kör över det. Silent Track används redan i 13 länder och fins i till exempel Oslo.