Carillion får uppgradera Thameslink

Carillion har vunnit ett kontrakt, värt 120 miljoner pund, för uppgradering av Thameslink, en bana som går genom London i nord-sydlig sträckning.

Carillions del av kontraktet går ut på att förbättra spåret för att underlätta införandet av 12-vagnarståg på banan.

Huvudman för Thameslink-projektet är Netword Rail och den totala budgeten för projektet uppgår till drygt 6 miljarder pund. Syftet är att flera tåg ska kunna köra på huvudsträckan Bedford-Brighton med upptill 16 tåg per timme.