Skanska bygger tunnelpassage i England

Foto: sxc.hu

Skanska har vunnit kontrakt för upp till cirka 640 miljoner kronor, för byggandet av tunnelpassagen Bermondsey Dive Under i Storbritannien. Kunden är Network Rail Infrastructure, och kontrakten kommer att inkluderas i orderingången för andra kvartalet.

Projektet ingår i utvecklingsprogrammet för Thameslink. Skanskas avtal omfattar bland annat att ansvara för konstruktion och tillverkning av Bermondsey Dive Under och tillhörande förstärkningsarbeten. Så långt som möjligt kommer man att återanvända befintliga konstruktioner för att minimera störningar och minska avfallet.

De förberedande arbetena påbörjas inom kort, och huvuddelen av byggarbeten planeras starta under 2014. Projektet beräknas vara klart våren 2017.