Ny vd för Stockholms Spårvägar

Foto: Christer Wiik

Stockholms Spårvägar har utsett Magnus Braxell till verkställande direktör. Braxell, som sedan januari 2012 är vice vd, tillträder den 1 maj 2012.

AB Stockholms Spårvägar driver idag Djurgårdslinjen samt, på uppdrag av SL, trafiken på Spårväg City. Magnus Braxell har tidigare arbetat i industrin under nära 30 år och nu senast som konsult inom ÅF Infrastruktur med fokus på affärs- och verksamhetsutveckling. Braxell har efter civilingenjörsstudier arbetat i chefsroller både i Sverige och internationellt. I arbetet med tidigare arbetsgivare som Ericsson, Telspec och Teligent var kunderna telekomoperatörer. Parallellt med detta har Braxell byggt upp kunnande och nätverk inom spårtrafik och fordon.

– Det råder nu bred enighet om att kollektivtrafiken i Stockholm måste byggas ut. AB Stockholms Spårvägar har en unik kompetens och med Magnus Braxell som vd är vi inom styrelsen övertygade om att den kan utnyttjas maximalt, säger Thomas Lange, styrelseordförande i AB Stockholms Spårvägar.

– Internationellt är spårvägen en allt viktigare del när man bygger miljöriktiga, effektiva och långsiktigt hållbara trafiksystem. Det anser jag att vi ska göra i Stockholm också, säger Magnus Braxell.

Magnus Braxell efterträder Knut Rutenborg, som efter 8 år som vd avsagt sig uppdraget. Knut kommer att stå till styrelsens förfogande, tills vidare som tf trafikchef.