Vd-skifte i Scandinavian Track Group

Ann-Charlotte Andersson. Foto: STG

Från 1 november kommer Ann-Charlotte Andersson att tillträda som ny vd för Scandinavian Track Group AB, med säte i Borlänge. STG är en underentreprenör med fokus på service och underhåll av det svenska järnvägsnätet.  

Ann-Charlotte kommer närmast från Sweco. I rollen som Area Manager har hon ansvarat för Building Service System och varit medlem av Sweco Systems ledningsgrupp. Hon har även ansvarat för Swecos medverkan i Nya Karolinska Solna och medverkat i ett antal större infrastrukturprojekt.

Ann-Charlottes erfarenhet av ledarskap och projektstyrning, tillsammans med bolagets kompetens inom järnvägsteknik skapar förutsättningar för fortsatt framgång. I och med Ann-Charlottes tillträde kommer övriga roller i ledningsgruppen förtydligas och arbetet med att utveckla verksamheten förstärkas. Tillförordnad vd Peter Kaschner går efter Ann-Charlottes tillträde tillbaka till sin roll som styrelseledamot i bolaget.

STG:s tidigare vd, och en av STGs grundare Tomas Sjöblom kommer fortsättningsvis att ha en central roll som chef för affärsutveckling och marknad och ingår i bolagets styrelse och ledningsgrupp.

– Vd-skiftet har varit planerat sedan en tid på initiativ av Tomas Sjöblom och vi är mycket glada att Ann-Charlotte tackade ja till uppdraget. Hon är en driven ledare och kommer att tillföra ytterligare värdefull kompetens som behövs för att accelerera tillväxt och lönsamhet. Ledningsgruppen kommer nu helt att fokusera på marknad och utförande av service och projekt och vi är därmed i hamn med den bredd och kompetens i företagsledningen vi eftersträvar, säger Lars Nihlén, ordförande i STG, i en kommentar.