Trångt på spåret för tågoperatörer

Foto: Kasper Dudzik

Trafikverket kan inte tillmötesgå önskemålen från de privata operatörer som vill börja trafikera järnvägsnätet efter avregleringen. Det säger generaldirektören Gunnar Malm till TT.

- Det är klart att det är bekymmersamt när alla inte får de trafikupplägg som de har begärt. Men vi har försökt jämka så mycket som möjligt, säger Malm.

Trafikverket anser sig behöva 38 miljarder för att komma tillrätta med nuvarande problem och bygga ut för ökad trafik.

(TT)