”Centerpartiet på rätt spår”

Foto: Göteborgs Hamn

Centerpartiet är på rätt spår i sitt nya infrastrukturprogram som presenterats på DN-debatt. Det menar intresseorganisationen Swedtrain.

– Investeringar i infrastruktur är helt avgörande för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft, jobben och välfärden. Men det räcker inte med fina programtexter, regeringen måste nu i höstens budget lägga stora resurser på investeringar i nya spår och bättre underhåll av järnvägen om Sveriges konkurrenskraft ska stärkas på lång sikt, säger Klas Wåhlberg, ordförande i branschföreningen för järnvägsindustrin i Sverige, Swedtrain.

– Annie Lööf är både Centerledare och näringsminister så jag utgår från att dagens utspel innebär att Centerpartiet kommer att driva på för stora satsningar på ny järnväg inför höstens budgetförhandlingar.

Swedtrain menar att ett välfungerande transportsystem är en förutsättning för Sveriges konkurrenskraft, sysselsättning och välfärd. Sverige är beroende av pålitliga transporter av varor för att långsiktigt säkerställa jobb och tillväxt i hela landet.

– Vi ser positivt på att Centerpartiet inser transporternas betydelse för jobben och konkurrenskraften. Det är viktigt att komma ihåg att det som Sveriges företagare och arbetspendlare är i behov av är konkreta satsningar i höstens budget och infrastrukturproposition, säger Klas Wåhlberg.