Region Skåne vill se höghastighetståg

Höghastighetståg handlar om att i ett första steg uppgradera Skånes järnväg för att tillgodose det stora kapacitetsbehov som finns idag – ett behov som blir allt större i takt med ökande trafik. Det är en av slutsatserna i en utredning från Region Skåne som nu presenteras.

I ett första utbyggnadsskede bör två nya spår för höghastighetståg byggas från Lund till Skånebanan väster om Hässleholm med anslutning in till stationen. Samtidigt behöver Skånebanan uppgraderas till dubbelspår och ha en hastighetsstandard på minst 200 km/h. Det möjliggör trafik med höghastighetståg från Helsingborg via Hässleholm och vidare mot Stockholm. I nästa skede bör banan förlängas från Lund till Markaryd genom att de två spåren passerar Skånebanan planskilt. Höghastighetståg från Helsingborg-Hässleholm ansluter söder om Markaryd.

Utredningen konstaterar också att Skåne som en del av Öresundsregionen utgör ett nav i trafiken mellan Skandinavien och kontinenten. Skåne är ett transitområde för gods till och från hela norra Skandinavien och regionens betydelse fortsätter att öka.

– Öresundsregionen med sina 3,7 miljoner invånare är en viktig marknad för höghastighetståg. Från regionen ska kunna nå storstäder som Berlin, Hamburg, Oslo och Stockholm inom tre timmars restid. Globalt blir världen mindre och tillgänglighet för invånarna blir allt mer viktigt. Järnvägslösningarna i Skåne är i allra högsta grad en fråga för Sverige och Skånes järnväg behöver uppgraderas utan dröjsmål, säger Pontus Lindberg (M), Regionala tillväxtnämndens ordförande, Region Skåne.

– Höghastighetståg är målet på sikt men under tiden måste vi förbättra dagens framkomlighet. Det är vår förhoppning att samtalen om Skånepaketet går vidare och resulterar i en samlad Skånesatsning på infrastruktur där järnvägen är en viktig del, säger Anders Rubin (S), Kommunalråd i Malmö.