”Företagen behöver fungerande järnväg”

Foto: Göteborgs Hamn

Järnvägsnätet har under lång tid försummats. Resultatet är en kapacitetssvag infrastruktur. Det menar Svenskt Näringsliv som nu lanserar en skrift om hur störningar påverkar exportföretag som är beroende av ett väl fungerande järnvägssystem.

– Våra exportföretag konkurrerar på en global marknad där leveranssäkerhet är en avgörande konkurrensfaktor. En störning i transportkedjan kan få väldigt stora effekter, säger Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor på Svenskt Näringsliv.

Driftsstörningar leder till förseningar och i värsta fall produktionsbortfall som kostar stora pengar och kan skada företagens anseende som pålitliga leverantörer. På sikt kan företagens investeringsvilja påverkas och därmed även sysselsättning och tillväxt i Sverige. 

I skriften ”Fem röster om godset – Industrins beroende av järnvägen” ger fem företag sin syn på järnvägens betydelse. 

– Företagens berättelser visar hur viktigt ett pålitligt och förutsägbart järnvägssystem är för deras verksamhet. Transporter på järnväg är oftast det enda reella alternativet för att nå exempelvis en hamn för vidare export.

– En robust och väl fungerande järnväg är därför en livsnödvändighet för många företag och på samma gång en viktig beståndsdel i svensk klimat- och energipolitik, säger Mårten Bergman.

Företagen som medverkar i skriften är SSAB, ABB, Stora Enso, LKAB och Volvo.

”Fem röster om godset – Industrins beroende av järnvägen” finns att läsa HÄR