Kopparstölder stoppade tågtrafiken i Småland

I går stod tågtrafiken still på stora sträckor i Småland på grund av omfattande kopparstölder, uppger TT. Resenärer på sträckorna Köpenhamn-Stockholm och Malmö-Stockholm fick stiga av i Nässjö eller Tranås och transporteras med bussar förbi de avstängda sträckorna.

Kopparstölder på järnvägen blir ett allt större problem och en dyr kostnad, framför allt för samhället. Samhällskostnaden för tågstoppet i Nässjö beräknas till 150 miljoner.

För att förhindra kopparstölderna finns ett remissförslag om att köparen av metaller och metallskrot ska bli skyldig att redovisa moms. Som Järnvägsnyheter.se skrivit om finns i andra länder teknik för ”DNA-märkning” av kopparledningar, vilket drastiskt minskat kopparstölderna i Tyskland.