Förstudie av järnväg till Rwanda och Burundi

Planer finns på att bygga järnväg från Tanzanias huvudstad Dar es Salaam till Rwanda och Burundi. Det kanadensiska företaget Canarail har fått ett kontrakt värt 4 miljoner kanadensiska dollar för att genomföra en förstudie av ett sådant projekt. Uppdragsgivare är Afrikanska utvecklingsbanken och Rwandas transportdepartement.

Syftet är framför allt att öka godstrafiken för den växande gruvnäringen och minska godstransportkostnaderna mellan Rwanda och Burundi. Eventuellt är även persontrafik möjlig, men det är inte vad man primärt fokuserar på.

Canarails uppdrag blir att hitta en lösning för det optimala utformandet av banan liksom det bästa alternativet för offentlig-privat samverkan för att driva projektet vidare.