Godstransporter på järnväg i Schweiz slog rekord 2011

Den totala volymen av godstransporter genom Schweiz har aldrig varit större. Trots en nedgång under andra hälften av 2011 på grund av den ekonomiska avmattningen i Europa slog godstransportvolymerna på järnväg nytt rekord för hela året.  Även godstransporter på väg ökade något.

40,1 miljoner ton gods transporterades genom Alperna i fjol, en uppgång med 4,4 procent jämfört med 2010 och historiskt rekord. Järnvägen transporterade 25,6 miljoner ton, en ökning med 6,5 procent, och 14,5 miljoner ton gods transporterades med lastbil, en  med 0,9 procent.

Antalet tunga lastbilar som korsar Alperna ligger nu en bra bit över det mål Schweiz satt för tunga vägtransporter för år 2018.

Den stora majoriteten av alla godstransporter Schweiz kommer från Italien.