Atkins vinner kontrakt för Mälarbanan

Foto: Trafikverket

Trafikverket har gett det brittiska teknikkonsultföretaget Atkins uppdraget att ta fram en järnvägsplan och systemhandlingar för uppgraderingen av Mälarbanan. Det handlar om att öka kapaciteten på järnvägen i Storstockholm. Fjärrtåg, regionala tåg och pendeltåg använder i dag samma spår på en sträcka på 20 kilometer mellan Kallhäll och Tomteboda, vilket leder till många förseningar.

Atkins får projekteringsansvaret att bygga ut banan från två till fyra spår och ändra spårgeometrin för att tillåta högre hastigheter. Till Atkins kontrakt, vars ordervärde inte avslöjats, hör också projektera nya broar och en ny pendeltågsstation.

Förberedande byggarbeten är redan i gång och uppgraderingen ska vara klar 2016.