”Tunnelbana till Nacka ett lyft för hela Stockholm”

Foto: Christer Wiik

Stockholms Handelskammare välkomnar beskedet från Alliansen att de vill bygga ut tunnelbanan till Nacka. Man menar att det nu kan formas en stabil majoritet för en av regionens viktigaste infrastrukturinvesteringar.

– Tunnelbanan i Stockholm har inte byggts ut på allvar sedan 70-talet. Dagens besked är därför glädjande och positivt för Stockholms fortsatta utveckling. Tunnelbanan är ryggraden i kollektivtrafiken och genom en utbyggnad till Nacka binds en stor och växande del av regionen in i systemet, säger Stockholms Handelskammares vd Maria Rankka.

Stockholm läns befolkning växer just nu med 35 000-40 000 personer per år, vilket motsvarar två SL-bussar varje dag. Det ställer krav på all infrastruktur och inte minst på kollektivtrafiken. Stockholms handelskammare menar att genom att fortsätta att bygga på tunnelbanan kan Stockholm fortsätta att växa på ett hållbart sätt.

– Tunnelbana till Nacka är bra för den ekonomiska utvecklingen, miljön och inte minst för de tiotusentals personer som varje dag kommer att nyttja det nya färdmedlet. Nu gäller det att noga studera olika alternativ för hur utbyggnaden ska genomföras, säger Maria Rankka.