Avtal klart för höghastighetstågbana Lyon-Turin

Ett avtal är nu klart för den höghastighetstågbana som planeras mellan Lyon i Frankrike och Turin i Italien. Avtalet, som undertecknats av de båda ländernas transportministrar, avser sträckning, etappindelning och finansiering av banan.

Med förhoppningen av EU delfinansierar 40 procent av procent av projektet har Italien gått med på att finansiera 57 procent av de återstående 8,5 miljarderna euro till den första etappen och Frankrike får betala 42,1 procent.

– Höghastighetsbana Lyon-Turin är ett projekt som representerar hela Europa, inte bara Italien och Frankrike, säger Mario Ciaccia, Italiens vice-minister för transport och infrastruktur.

Man räknar med att banan kommer att ersätta 700 000 lastbilar per år, samt sänka restiden mellan Turin och Lyon från fyra timmar till två timmar. Restiden mellan Milan och Paris kommer att ta fyra timmar, istället för dagens sju timmar.

Den första etappen omfattar en 57 kilometer lång tunnel under Alperna. En nyinrättad myndighet i Chambéry i Frankrike kommer att ha det övergripande projektansvaret för höghastighetsbanan.