Italienska parlamentet röstade för höghastighetssträckan Turin-Lyon

M5S:s förslag röstades ned med 181 röster mot 110, vilket var oväntat eftersom M5S är det italienska parlamentets största politiska parti. Foto: Wikipedia

Den italienska senaten nedröstade ett av de regerande koalitionspartiernas, den så kallade Femstjärnerörelsen (M5S) motion, i en omröstning om en alpin järnvägsförbindelse med Frankrike, vilket innebär att byggandet av det kontroversiella järnvägsprojektet mellan Lyon och Turin kan fortsätta.

Den planerade linjen inkluderar även en 58 kilometer lång tunnel genom Alperna.

M5S har bekämpat byggandet av linjen hårt, men däremot stöds projektet av dess högerinriktade koalitionspartner, Lega och av de flesta andra partier i parlamentet. Enligt flera politiska bedömare kan detta leda till att regeringen spricker.

Ett efterföljande förslag från Demokratiska partiet till förmån för projektet antogs med 180 röster till 109.

Premiärministern Giuseppe Conte sa nyligen att det skulle kosta mer att lämna projektet än att genomföra det.

Medan M5S har anklagat koalitionspartnern för illojalitet genom att bilda ett block med oppositionen, sade högerpartiet Lega att M5S bär skulden till alla problem i koalitionen.

Beslutet att återuppta infrastrukturprojektet väckte protester i slutet av juli, med tusentals demonstranter som gick på gatorna.

Trots ihärdiga demonstrationer under de senaste åren stödjer 70 procent av italienarna byggandet av den nya järnvägsförbindelsen, enligt en färsk opinionsundersökning.

När förbindelsen är färdig kommer resetiden mellan Milano och Paris att förkortas från nästan sju timmar till bara fyra timmar.

Tidigare varnade EU- kommissionen regeringarna i Frankrike och Italien för att de kan gå miste om det öronmärkta finansieringsbeloppet på 474 miljoner euro från Europeiska unionens Investeringsbank, som är avsett för byggandet av höghastighetslinjen mellan Lyon-Turin, om parterna inte lyckas finna en lösning på det tidigare politiska dödläget angående projektet.

Enligt en skrivelse från den europeiska medelhavskoordinatorn Jan Brinkhorst, som publicerades i den franska tidningen Les Echos, har EU redan överlämnat 370 miljoner euro mellan åren 2007 och 2013 och 14 miljoner euro under perioden 2014-2020.

Projektet har tilldelats hitintills totalt 813,8 miljoner euro via EU: s Connecting Europe Facility (CEF), som finansierar investeringar i transport, energi och digital infrastruktur.

De två länderna tecknade ett avtal om att bygga tunneln mellan åren 2015 och i 2017, ett avtal som också ratificerades den av de franska och italienska regeringarna i form av speciell lagstiftning som godkände byggande.

Men bildandet av en koalitionsregering efter Italiens 2017 allmänna val har gjort statusen för projektet mindre klar, med Lega som stöder byggandet av den nya linjen och Femstjärnerörelsen (M5S) som motsätter sig det.

I december 2017 skrev M5S-ledamöter till EC-transportkommissionären Violeta Bulc och uppmanade henne att dra tillbaka CEF-finansieringen med motiveringen ”att projektet inte överensstämmer med de allmänna målen enligt artikel 3 i CEF-förordningen, det vill säga det är uppenbarligen inte ett projekt som tillför värde eller nytta för Europa."

Den gränsöverskridande sektionen sträcker sig cirka 18, kilometer in på den italienska sidan, där 12,5 km kommer att dras genom en så kallad bastunnel.