Nu kommer Mälarbanan till Järfälla

Bild: Trafikverket

Järfällas kommunfullmäktige har tecknat genomförandeavtal med Trafikverket för utbyggnaden av Mälarbanan. Barkarby station blir en regional järnvägsstation och Jakobsbergs station kommer få en sekundärentré.

Under Järfällas kommunfullmäktigesammanträde den 15 juni tecknades ett genomförandeavtal och markavtal för utbyggnaden av Mälarbanan. Avtalet innebär bland annat att Barkarby station blir en regional järnvägsstation. Dessutom kommer Jakobsbergs station renoveras och få en sekundärentré som kommer kopplas till södra Jakobsberg. Det ska minska trängseln och ökar tillgängligheten till en av Stockholms mest trafikerade pendeltågstationer.

Genomförandeavtalet omfattar ett stort antal byggnader som berörs av Mälarbanans breddning. Bland annat kommer Barkarby och Kallhäll att få nya stationshus, entrén till Jakobsbergs station förbättras och det kommer byggas fem nya passager över eller under järnvägen. 

Trafikverket planerar för en fyrspårsutbyggnad av Mälarbanan på sträckan mellan Barkarby och Kallhäll. Järfälla kommun har upprättat detaljplan för utbyggnaden och Trafikverket har upprättat en järnvägsplan med tillhörande gestaltningsprogram. Parallellt med planarbetet har förhandlingar om genomförandeavtal och markavtal pågått. Genomförandeavtalet reglerar i huvudsak ägande, byggande, finansiering, drift och underhåll samt förnyelse av anläggningar. Markavtalet reglerar nyttjandet av mark under såväl byggandet samt framtida drift, tillträde samt ersättningsprincip för marköverföringar mellan parterna.