Upphandling startar för Köpenhamn-Ringsted

Foto: Tao Lytzen

Sex företag har förkvalificerat sig för de första anläggningsarbetena på den 56 kilometer långa sträckan Köpenhamn-Ringsted. Senare under året kommer kontrakten för utformande och konstruktion av fem broar att skrivas under.

På den elektrifierade dubbelspåriga banan väster om Köpenhamn ska tåg kunna köra i 250 kilometer i timmen. Enligt tidplanen ska banan vara trafikklar 2018. Banan kommer att avlasta den nuvarande banan genom Roskilde. Banan kommer att trafikeras av upptill nio passagerartåg i timmen och två godståg.

För att göra det möjligt för både stora internationella bolag och mindre lokala entreprenörer att lägga anbud på entreprenaderna har Banedanmark, infrastrukturhuvudmannen, valt att dela upp projektet i två paket, värda 30 respektive 200 miljoner euro. Enligt Banedanmark kommer det förfarande att minska kostnaderna per spårkilometer.