Krav på en enda järnvägsmyndighet i Europa

Den europeiska järnvägsmyndigheten ERA bör omvandlas till den enda säkerhetscertifierande och fordonsauktoriserande myndigheten i Europa. Det anser organisationen Community of European Railway & Infrastructure Companies (CER) och leverantörsföreningen Unife som nyligen presenterade en gemensam vision inför framtiden.

Enligt förslaget, som tillkommit som ett remissvar till EU-kommissionen lagförslaget om det fjärde järnvägspaketet, skulle ERA få ett centraldirektorat stött av nationella och internationella kontor. Det skulle fungera som ett ”one-stop-shop” för tillverkare av järnvägsfordon som vill få auktorisering så att deras fordon ska kunna köra i mer än ett land och samtidigt säkerställa så att de får  erforderliga säkerhetscertifikat. Myndigheten kommer också att övervaka nationella myndigheter och beslutsfattande organ i händelse av tvister.

 - En enda järnvägsmyndighet i Europa, inom ramen för det fjärde järnvägspaketet, kommer att innebära krav på teknisk harmonisering, likformning av administrativa förfarande liksom avlägsnande av överflödiga nationella bestämmelser, säger CER:s generaldirektör Libor Lochman.

- Det kommer slutligen att leda till en mer konkurrenskraftig och transparent europeisk järnvägsmarknad stödd och övervakad av en smidig, kompetent och effektiv europeisk förvaltning, säger han vidare.