CER vill förbättra järnvägarnas konkurrenskraft genom nya miljöskatter

Metrans navterminal i Ceska Trebov, Tjeckiska Republiken. Metrans, järnvägsdotterbolag till HHLA transporterar 5,3 procent fler containrar från år till år. Foto: HHLA / Thies Raetzke

EU:s europeiska järnvägs- och infrastrukturföretag, CER, har publicerat ett antal nya förslag för transportskatter baserade på principerna om "användaravgifter" och "den-som-förorenar-betalar”. CER hoppas att sådana skatter kommer att främja ökad användning av hållbara transportsätt.

I en artikel föreslås införandet av distansbaserade vägavgifter och avgifter för luft- och bullerföroreningar i alla EU-stater.

Dessa möjliggörs genom en förstärkning av Eurovignette-avgiftssystemet som för närvarande används i Danmark, Luxemburg, Nederländerna och Sverige. Dessutom föreslår CER att EU höjer skatten på fotogenbaserat jetbränsle och godsbränsle.

CER framhåller att de föreslagna åtgärderna syftar till att uppmuntra en övergång till ökad användning av spårbunden kollektivtrafik istället för transportalternativ med höga koldioxidutsläpp, ett krav som ställs även av EU:s europeiska Green Deal.

CER hävdar att politiska beslutsfattare kan stödja finansieringen av Europas ekonomiska återhämtning och uppskattar att de föreslagna åtgärderna kan höja intäkter på upp till 300 miljarder euro. CER hoppas också att de föreslagna åtgärderna kan förbättra konkurrenskraften för miljövänligare transportsätt såsom järnvägar.

- Hållbara transporter på järnvägen måste bli en viktig del av Europas ekonomiska återhämtning efter pandemin, sade CER:s VD Libor Lochman nyligen.

- När ministrarna diskuterar Eurovignette-reformen, bör de komma överens om ett starkt genomförande av så kallade användaravgifter och av tillämpandet av principen om "den-som-förorenar-betalar “på europeiska transportvägar för att kunna stödja rättvis intermodal konkurrens, sade Lochman.