GSM-R införs på sträcka i Tjeckien

En Eurobalis. Foto: Michiel

Företaget Kapsch CarrierCom har vunnit ett kontrakt för införande och utformande av GSM-R, en kommunikationsstandard för järnväg, på en 172 kilometer lång godsbana. Kontraktet omfattar installation i 22 nya och 7 befintliga basstationer. Godsbanan förbinder städerna Deín - Ústí nad Labem - Melník - Vsetaty – Kolín. Installationen ska vara klar till och med juni 2013.

Banan är en del av en internationell godstrafikkorridor. Enligt beställaren, infrastrukturmyndigheten SZDC, kommer GSM-R säkerställa att kommunikationssystemet är kompatibelt för alla tåg, även utländska operatörers på lika villkor.

EU: sammanhållningsfond finansierar projektet till 85 procent.

GSM-R är ett tillägg till mobiltelefonistandarden GSM avsett för järnvägskommunikation (”R”-et står för ”Railways”). För datatransporterna används GPRS som är en datapaketstandard inom GSM, alternativt kretskopplad datatrafik som är specificerad i GSM-standarden. GSM-R utnyttjar ett eget frekvensband strax under GSM:s 900 MHz-band.

När tåget passerar en Eurobalis – ett slags elektronisk ”milsten” utlagd i spåret - får det en positionsangivelse som automatiskt tillsammans med tågnummer sänds vidare till banans säkerhetssystem. När säkerhetssystemet får en positionsangivelse återsänder det den högsta tillåtna hastigheten för tåget vid den positionen samt vilka hastigheter som gäller längre fram utmed banan.