VR har fått en estnisk konkurrent

Det estniska logistik- och transportföretaget Operail har grundat ett dotterbolag i Finland och satsar 50 miljoner euro på att erbjuda godstrafik på tåg i landet. Pengarna går till vagnar och lok som redan är beställda. Operail ägs av den estniska staten. Foto: Operail

13 år efter att frakttrafiken öppnades för konkurrens har VR fått en utländsk medtävlare. Estniska Operail siktar på en betydande del av den finska järnvägstrafiken.

I november rullade estniska statsägda Operails första transport av sibiriskt kol i väg över den finsk-ryska gränsen mot Koverhars hamn i Hangö, där det lastas för transport till stålverk i Europa.

Paul Lukka, som hör till koncernens ledningsgrupp, säger till nyhetssajten Svenska Yle att satsningen i Finland är en del av bolagets långsiktiga strategi.

– Under de senaste åren har vi diversifierat våra tjänster och marknader. Den nya affärsverksamheten har visat sig lönsam och vi fortsätter växa under de kommande åren. Expansionen till Finland är en del av bolagets långsiktiga strategi, säger Lukka.

Enligt Lukka har bolaget förberett sig på att komma in på den finska marknaden i ett år.

Ilkka Seppänen är ansvarig för verksamheten i Finland och har lång erfarenhet av järnvägslogistik. Seppänen har tidigare tillhört VR Transports ledningsgrupp. Han tror att bolagets omfattande erfarenhet och investeringsförmåga kommer till nytta när bolaget etablerar sig i Finland.

– Vi har fått ett mycket positivt bemötande från våra finska kunder och våra olika intressenter. Det nya alternativet välkomnas av marknaden och tros ha en positiv inverkan på hela branschens konkurrenskraft, säger Seppänen.

Tågtrafiken i Finland öppnades upp för konkurrens år 2007. VR Groups främsta konkurrent har hittills varit Fenniarail. 

Fenniarails omsättning var förra året 5,4 miljoner euro. VR Group är det största bolaget inom rälstrafiken i Finland. År 2018 var bolagets omsättning 1 277 miljoner euro.

Operail har över 700 anställda. Koncernens omsättning år 2018 var 72,7 miljoner euro.