Trafikavbrott på Norge/Vänerbanan i sommar

Foto: sxc.hu

Den 13 juni inleds ett tio veckor långt trafikavbrott mellan Göteborg och Trollhättan på Norge/Vänerbanan. Avbrottet beror på att Trafikverket bygger dubbelspår för att öka kapaciteten på sträckan. Banan öppnar åter för trafik den 22 augusti.

Projekt Bana Väg i Väst kommer att genomföra en rad olika arbeten dygnet runt under trafikavbrottet. En del av den befintliga järnvägen ska rivas och marken behöver stabiliseras på flera håll i spårområdet. Vidare kommer nya spår att byggas och kontaktledningar att sättas upp. Dessutom ska nya spår kopplas in i Agnesberg, Bohus och Alvhem.

Trafikavbrottet innebär att en stor mängd godstrafik leds om via Bohusbanan, Västra stambanan och Älvsborgsbanan. Upp till tio tåg i vardera riktningen kommer att ledas om varje dag måndag till fredag. På lördagar och söndagar kommer två till fem tåg att ledas om. Persontågen mellan Trollhättan/Vänersborg och Göteborg ersätts av bussar.

Dubbelspårsutbyggnaden har hittills inneburit fem längre trafikavbrott under somrarna. Årets avbrott är det näst sista inför den beräknade trafikstarten i december 2012. Trafikavbrottet mellan Göteborg och Trollhättan innebär inte att det är tågfritt på Norge/Vänerbanan. Arbetsfordon kommer att trafikera det avstängda spåret.