Ändrade planer för argentinsk tunnelbana

Den argentinska staden Córdoba ska få tunnelbana, men de tidigare planerna har ändrats och de reviderade planerna har nu lämnats till regeringen för godkännande. Kinesiska China Railway International ligger bakom förslaget som avser bygget av tre tunnelbanelinjer, sammanlagt 32,9 kilometer lång med 26 stationer. Projektet förväntas vara slutfört om sju år.

Projektet finansieras genom lån från Kina på sammanlagt motsvarande 11,8 miljarder kronor.

Projektet genomförs som en del av ett ramavtal som undertecknades 2010 av Argentinas president Cristina Fernández och företrädare för den kinesiska regeringen. Ett konsortium bestående av företagen Iecsa, Ghello and Alstom låg bakom ett tidigare förslag som överlämnades 2008. Då handlade det om att bygga en 15,8 kilometer lång tunnelbana till en kostnad av motsvarande 7,3 miljarder kronor.