Kina gör fler inbrytningar i Östafrika

Djibouti vid Röda havet har tilldelat China Railway Construction Corporation ett järnvägskontrakt som går ut på att bygga en 100 kilometer lång järnväg från Djiboutis kust i Röda havet till Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Den nya järnvägen kommer att ha en spårvidd med standardmått och ersätta den otjänliga järnvägen på samma sträcka som har en meters spårvidd.

Kontraktet är värt motsvarande 3,3 miljarder kronor. Företaget uppger att de kommer att ordna med kinesiskt finansiellt stöd till projektet. Arbeten förväntas pågå i 60 månader.

Förra året fick samma kinesiska företag ett stort järnvägskontrakt i Etiopien.