Etiopien och Djibouti har bildat ett gemensamt järnvägsbolag

Kinesiska elloket HXD1C, skräddarsytt för Etiopien. Foto: CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co.

Etiopiens trafikminister Ahmed Shide och hans djiboutiska kollega Mohammed Abdulkadir Musa har tecknat avtal om att etablera ett gemensamt bolag för att hantera den nyöppnade järnvägen som förbinder länderna.

Företaget kommer att ha sitt säte i Addis Abeba och ansvara för tillhandahållande av passagerar- och godstrafik samt underhåll av en 756 km lång elektrifierad sträcka.

Tågen kommer att dras av ett antal kinesiska ellok av typ HXD1C, som har utvecklats av CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co. Loket har utrustats med takplacerad strömavtagare på25kV AC. Elektrifierade delen av sträckan slutar efter djiboutiska järnvägsstationen Nagad. Den är den sista stationen på etappen i Djibouti som betjänar passagerare.

För att undvika kollision med kranar i Doralehs hamn, byter godstågen till dieseldrift mellan Nagad och hamnen i Doraleh. Kraften överförs vid 230 kV och 130 kV till 8 transformatorstationer. Dragkraft tillförs vid 40 km intervaller, med 17 stationer i Etiopien och 3 i Djibouti.

Denna dubbelspåriga järnväg med normalspårvidd invigdes med en festlig ceremoni den 5 oktober 2016. Järnvägen finansierades med kinesisk hjälp och byggdes av kinesiska entreprenörer. Även verksamheten leds av kinesisk personal under de första fem åren för att ge lokalanställda möjlighet att utbilda och bekanta sig med aktuell järnvägsteknik.