Järnvägssträckan Kristinehamn-Nykroppa elektrifierad

Foto: Trafikverket

Nu är järnvägssträckan mellan Kristinehamn och Nykroppa elektrifierad. I och med elektrifieringen skapas förutsättningar för effektivare och miljövänligare tågtransporter på Inlandsbanan.

Järnvägssträckan Kristinehamn–Nykroppa är en del av ett transportsystem som sträcker sig från Dalarna ned mot Vänerregionen. Den 3,8 mil långa har tidigare saknat elektrifiering, vilket innebär att godstågen mellan Bergslagen och Kristinehamn måste ta omvägen via Hallsberg eller Kil. Alternativt måste transporterna ske med diesellok, vilket är både dyrt och energikrävande.

Elektrifieringen gynnar både godstågtrafiken och persontrafiken. Dessutom skapas nya förutsättningar för regional tillväxt när möjligheterna ökar att pendla till arbete och studier på sträckan Karlstad–Borlänge.