Euromaint säljer av tyskt dotterbolag

Foto: Flickr

Private equity-bolaget Ratos helägda dotterbolag Euromaint, ett underhållsföretag för spårtrafikbranschen, har tecknat avtal om att sälja samtliga aktier i sitt tyska dotterbolag.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Efter en längre tids svag utveckling i den tyska verksamheten har beslut fattats att fokusera på kärnverksamheten i Sverige.

Avyttringen sker till Iberia Industry Capital Group och medför direkt en negativ resultateffekt i Euromaintkoncernen om cirka 200 miljoner kronor.

Avyttringen och den sammantaget svaga utvecklingen i Euromaint under en längre tid förväntas medföra en väsentlig nedskrivning av bolagets bokförda värde i Ratos vid årsbokslutet.

(SIX News)