18,2 miljarder till Jernbaneverket för 2016

Spårarbete på norska Dovrebanan. Foto: Njål Svingheim

18,2 miljarder norska kronor. Det är vad Jernbaneverket har blivit tilldelat i budget för investeringar och underhåll för år 2016. Det skriver den norska järnvägsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Av dessa 18,2 miljarder kronor ska 8,1 miljarder avsättas för drift och underhåll och 5,8 miljarder för nyinvesteringar. Sträckan Oslo-Ski i projekt Follobanan har en egen budgetpost på 4,1 miljarder norska kronor. Därtill avsätts 149 miljoner norska kronor för drift och underhåll av Gardermobanan, skriver Jernbaneverket.