Norska järnvägsnäten gynnas av statsbudgeten

Spåarbete på Dovrefjell. Foto: Njål Svingheim

Järnvägsprojekten i Norge gynnas av den nya statsbudgeten för 2017 som nu offentliggjorts. Medel är avsatta för underhåll och för att driva pågående och framtida utbyggnader av järnvägsnätet i landet.

– Jag är glad över att regeringen håller en hög ambition när det gäller för underhåll och förnyelse av det befintliga järnvägsnätet, säger järnvägsdirektör Elisabeth Enger i en pressrelease.

Investeringarna som är beviljade ligger samma nivå som 2016. Både färdigställandet av Follobanen, Oslo - Ski, Farrisejdet - Porsgrunn Vestfoldbanan och Arna - Bergen får optimala anslag. Samtidigt skall nästan 1,5 miljarder norska kronor användas för detaljplanläggning med sikte eventuell byggstart av nya projekt under 2018.