Fyra veckors uppehåll i tågtrafiken på Vestfoldbanan

Foto: Jernbaneverket

Vestfoldbanan stängs för trafik i fyra veckor från den 29 oktober. Orsaken är att dubbelspårsprojektet mellan Holm och Nykirka behöver tiden för att koppla samman den nya dragningen med existerande bana.

Dessutom ska ingången till stationsbyggnaden göras färdig samt att alla system måste vara sluttestade inför öppningen den 28 november.

Samtidigt passar man på att utföra nödvändiga underhållsarbeten under tågstoppet.