SJ 3000 i tuffa vintertester

Foto: Bombardier

SJ:s nya snabbtåg SJ 3000, som nyligen togs i trafik, är byggt för nordiskt klimat och som ett led i intrimningen av leveransklara tåg har Bombardier och SJ genomfört vintertester i övre Norrland som enligt bolagen givit mycket gott utfall.

I arktiska temperaturer under minus 30 grader har ett sju personer starkt utprovningsteam från Bombardier och SJ nyligen genomfört kompletterande tester under totalt 440 mils färd längs Malmbanan mellan Gällivare och Vassijaure.

– SJ 3000 är byggt för att klara nordiskt klimat och har utprovats noga i alla väderförhållanden. Det är glädjande att testerna visar att tåget fungerat felfritt även i de mycket bistra förhållanden som råder vintertid i övre Norrland, säger Erik Wik, globalt ansvarig för vinteranpassning på Bombardier Transportation.

– Vi har höga krav på vårt nya snabbtåg. De två senaste vintrarna ställde järnvägstrafiken inför tuffa prov och vi är mycket nöjda med att SJ 3000 nu visar sig leva upp till våra och resenärernas krav även i norrbottnisk extremkyla, säger Jan Olson, chef för SJ Affärsutveckling.

Av alla svenska tåg har regionaltågen av Reginamodell under de senaste vintrarna haft de bästa driftsresultaten med en mycket hög tillgänglighet. När det gäller snabbtåget SJ 3000, som är ett vidareutvecklat Reginatåg för intercitytrafik på längre sträckor, har ett antal förbättringar gjorts. SJ 3000 har bland annat bättre tätning vid fotsteg och dörrar, bättre golvvärme, bättre värme vid fönster och, bättre värme för förare. Utsidan av tågen har också modifierats för att minska att snö och is fastnar.

Utprovningen av SJ 3000 är ett led i en testverksamhet i övre Norrland som inleddes av Bombardiers föregångare ASEA redan på 1960-talet. Åtskilliga system och komponenter på tågen kan konstrueras för vinterklimat utifrån teoretiska beräkningar och modeller. Andra kräver kunskap och erfarenheter från tester och intensiv trafik i vinterklimat. Med utgångspunkt i mångårig erfarenhet från leverans av tåg i Norden och andra länder med bistra vintrar som Kanada och vissa delar i Kina har Bombardier tagit fram riktlinjer för vintertålig konstruktion.

Riktlinjerna föreskriver bland annat konstruktionslösningar för isolering, värme och dränage av kondens. Effekterna av snö är svåra att förutsäga. Konstruktionen måste göras så att så lite snö som möjligt ansamlas och att den inte påverkar tågets funktion. Konstruktionen måste också förhindra att yrsnö inte tränger in i känsliga komponenter och luftintag. För att hitta fungerande lösningar på dessa problem krävs gedigen erfarenhet av drift under verkliga vinterförhållanden.