Få koll på järnvägsfordonen via RFID

Principskiss över RFID-tekniken installerad inom järnvägssektorn. Med hjälp av RFID-läsare (Radio Frequency Identificiation) finns möjlighet att spåra och följa järnvägsfordon. Med hjälp av RFID kopplas detektormätvärden och larm samman med rätt fordon. Förutom aktuell status ges tillgång till detektormätvärden för varje individ, vilket möjliggör historisk uppföljning och proaktivt underhåll. Skiss: Trafikverket

Trafikverket introducerar med början år 2017 en tjänst för att identifiera och positionera järnvägsfordon.  Med ett väl utbyggt nät av RFID-läsare finns möjligheten att spåra och följa varje enskilt fordon. Dessutom går det att se var i tåget respektive vagn befinner sig samt hur den är vänd i färdriktningen för att bland annat underlätta lastning/lossning.

Idag finns 180 RFID-läsare (Radio Frequency Identificiation) varav merparten är placerade vid befintliga detektorer, ytterligare 150 RFID-läsare är under byggnation. Konceptet kräver att tågoperatörens fordon är utrustade med RFID-taggar.

Med hjälp av RFID kopplas detektormätvärden och larm samman med exakt rätt fordon. Förutom aktuell status ges tillgång till detektormätvärden för varje individ vilket möjliggör historisk uppföljning och proaktivt underhåll. Trafikverkets detektorsystem har 180 detektorer installerade runt om i landet. Dessa anläggningar mäter kontinuerligt status på passerande fordon.

Järnvägsföretag och infrastrukturägare inom Europa har tillsammans med standardiserings­organisationen GS1 tagit fram en gemensam RFID standard för märkning av järnvägsfordon. Informationsutbyte mellan järnvägsföretag/fordonsägare och Infrastrukturförvaltare har också standardiserats via GS1.Källa: Trafikverket