SJ kommenterar ID-kontroller på tågen

X2000 uppställt på Hovedbanegården i Köpenhamn. Foto: Stefan Nilsson

Regeringen föreslog i början av december en lagändring, som bland annat innebär att identitetskontroller införs på tåg, bussar och färjor. Den föreslagna lagen, som skulle få stor påverkan på SJ:s verksamhet, kommer preliminärt att börja tillämpas från den 4 januari. För SJ: s del berörs tåg till/från Köpenhamn samt tåg från Oslo och Narvik.

Att Köpenhamnstrafiken berörs i båda riktningar, vilket för närvarande inte är fallet gällande Norge, beror på att även den danska regeringen arbetar med ett lagförslag om id-kontroller, liknande det som har aviserats i Sverige.

SJ arbetar med frågan och tittar på olika tänkbara scenarier och lösningar. Just nu ligger fokus på att identifiera samtliga förutsättningar för att kunna få id-kontroller på plats i Danmark och Norge i tid till den 4 januari.

Hur id-kontrollerna kan genomföras på bästa sätt och hur de kommer att påverka våra medarbetare, vår trafik och våra resenärer är i dagsläget för tidigt att svara på, skriver SJ.