Ny tågtidtabell gäller

Foto: Christer Wiik

Sedan den 13 december började tidtabellen för 2016 gälla. Den nya tidtabellen har tagits fram i nära samarbete mellan Trafikverket och de tågbolag som ansökt om tider i spår.

Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, den så kallade tågplanen. Den innehåller tidtabeller för tåg och tidplan för banarbeten. Tågplan 2016 omfattar ungefär 1,5 miljoner tåg och omkring 20 000 banarbeten. Under nästa år kommer 47 tågbolag att trafikera den svenska järnvägen.

Allt fler väljer tåget och det är trångt på spåren. På många sträckor har vi nått maxtaket. Vårt främsta mål är att så långt det är möjligt tillgodose behovet av resor och transporter men vi måste även se till att det finns utrymme för banarbeten. Till exempel reducerar underhållsåtgärder på Västra stambanan kapaciteten kraftigt under stora delar av tågplanen för 2016. Samtliga tågbolag som trafikerar bana påverkas.

Ett axplock ur tågplan 2016 är att snabbtågstrafiken mellan Stockholm och Oslo fortsätter utvecklas samt utökas något på sträckan Stockholm–Göteborg. Hallandsåstunneln ökar kapaciteten för både person- och godstrafiken på Västkustbanan.

Tågplanen bidrar till att göra Sverige tillgängligt och är en förutsättning för att resor och transporter ska fungera. Den nya tidtabellen gäller från den 13 december 2015 och ett år framåt.

Källa: Trafikverket