Godsterminalerna bör flytta från stadskärnorna

Sönke Behrends på Göteborgs godstågsbangård, som enligt honom är ett problemområde. Foto: Henrik Sandsjö/Chalmers

Godstågens terminaler måste flyttas till städernas utkanter om vi ska uppnå ett hållbart transsportsystem, har Sönke Behrends från Chalmers kommit fram till i sin doktorsavhandling.

De flesta godsterminaler ligger i dag i tätortsområden, där de orsakar miljöproblem, buller och trängsel. Godset behöver nästan alltid transporteras med lastbil från terminalerna och om man flyttar ut dessa terminaler kommer flera av lastbilarna aldrig behöve passera stadskärnan.

– Lokala politiker och tjänstemän måste ta större hänsyn till järnvägsfrakterna när de stadsplanerar. Dels för att skapa en bättre stad för invånarna. Dels för att öka järnvägens konkurrenskraft, som idag begränsas av svårtillgängliga godstågsterminaler och låg effektivitet vid omlastningen till lastbil, säger Sönke Behrends i ett pressmeddelande.

Dessa problem gäller flera större städer i Europa, bland andra Stockholm, Göteborg och Hannover. Sönke Behrends menar att en järnvägsanpassad stadsplanering förbättrar stadens tillgänglighet rent nationellt, och att det i slutändan gynnar städernas ekonomiska utveckling.