Godståg i rekordtid från Kina till Finland

Snabba ryck i kristider. Det tog bara elva dagar att köra ett godståg från Kina till Helsingfors. Foto: Nurminen Logistics.

Mitt under coronatider och belastat av de internationella försörjningskedjornas leveransproblem körde  Nurminen Logistics kinesiska godståg med rekordhastighet på elva dagar från staden Hefei till Helsingfors.

Trots att sjöfrakt och flygfrakthantering kännetecknas idag av betydande utmaningar i många områden, kan de flesta godtågsföretag ge service åt sina kunder på ett normalt sätt och oavsett störningar i passagerartrafiken.

I Kina kommer restriktionerna för arbetskraftsrörlighet att minskas ytterligare. Godstrafiken i landet håller på att återhämta sig.

I Kina finns tillräckligt med godskontainrar för tåg, och det gäller även för Finland, vilket kan vara intressant även för speditörer och logistiker i andra nordiska länder.

Nurminen Logistics nästa tåg avgår från Finland till Kina den 20 mars och tåget har fortfarande ledig fraktkapacitet.

- Corona har orsakat många utmaningar för flottans kapacitet och scheman för de olika transportsätten. Vårt importtåg reste från Hefei till Helsingfors på bara elva dagar. De nästa planerade avgångarna för vårt tåg har bekräftats, meddelade Marjut Linnajärvi, ansvarig för Nurminen Logistics kinesiska tågförbindelse.

Företagen runt om i världen letar för närvarande efter hjälpmedel och metoder som kan minska coronaviruset negativa följder i leveranskedjan när det gäller produktion och leveranser.

Baserad på nordiska erfarenheter och strategier utgör en vanlig tågtrafikservice en lösning som företag kan använda sig av för att hantera och komma tillrätta med flaskhalsar i sjö- och flygfrakt.

Flera godståg avgår från Finland till Kina under våren 2020. Och tillbaka.